Sokan hirdetnek az interneten gyors és olcsó fordításokat, de tudni kell, hogy a legtöbb ilyen „akciós” és olcsó fordítást sem Ausztriában sem pedig Németországban nem fogadják el a hatóságok, így erre a célra teljesen értelmetlenek.

Nemrég egy olyan ügyfél fordult cégünkhöz, aki magyar diplomájának honosításához korábban már elkészítette a közel 25 oldalas fordítását németre egy magyar fordítóirodával. Mivel azonban az iroda nem rendelkezett németországi hites szakfordítások elkészítéséhez szükséges jogosultsággal, a német hatóságok visszadobták ezt a fordítást és a hölgynek azt javasolták, hogy mindenképpen egy olyan fordítót kell keresnie, aki a német hatóságok általánosan felesketett bírósági szakfordító. Ily módon a magyar irodának a fordításért kifizetett pénz elveszett, ezért a hölgynek emiatt anyagi vesztesége is keletkezett. Ekkor fordult cégünkhöz és mivel cégvezetőnk a müncheni Tartományi Bíróság által felesketett szakfordító, így elkészítettük számára a kért szakfordítást, amit a hatóságok el is fogadtak.

Az utóbbi időben egyre többször halljuk, hogy az OFFI által elkészített hivatalos szakfordításokat Németországban a hatóságok nem fogadják el.

Emiatt azt javasoljuk ügyfeleinknek, hogy minden esetben tájékozódjanak az illetékes német hatóság ügyintézőjénél, hogy pontosan milyen szakfordítást fogadnak el. Ezzel sok kellemetlenségtől és felesleges kiadástól megkímélhetik magukat. Magyarországon ilyen hivatalos németországi hatósági szakfordítások elkészítésére kb. 4-5 szakfordítónak van jogosultsága, ami nagyon kevés. Azt mindenképpen tudni kell, hogy a magyar fordítóirodák is olyan felesketett egyéni fordítókkal dolgoznak, akiknek megvan az ilyen típusú fordítások elkészítéséhez való jogosultsága, tehát ebben az esetben ők is közvetítenek. Amennyiben cégünket bízza meg a hiteles német szakfordítások elkészítésével, nem kell aggódnia, mert a német hatóságok mindenképpen elfogadják a munkáinkat a hivatalos ügyintézéshez.

Nagyon fontos tényező, hogy a hites német szakfordítás csak eredetiben érvényes, tehát sem elektronikus, sem faxolt, sem pedig beszkennelt formában nem elfogadott, ilyen módon jogilag teljesen érvénytelen! A hites fordításokat mindig eredetiben küldjük ki postán, eredeti pecséttel és záradékkal, aláírással ellátva vagy pedig ügyfeleink irodánkban is átvehetik azokat. Fontos! A német hatóságok csak abban az esetben fogadják el a hites fordításokat, ha azokon eredetiben szerepel a hites fordító aláírása és pecsétje!

Sürgős fordítás esetén lehetőség van arra, hogy a fordítást előzetesen PDF-fájlban küldjük meg, az eredeti fordítás postai úton történő megküldése azonban a joghatályosság miatt mindenképpen szükséges. A postai küldeménnyel összefüggően keletkező költségeket az általunk kalkulált és az ajánlatban megadott ár tartalmazza.

Hiteles fordítások Magyarországon és Németországban

Magyarországon és Németországban teljesen más rendszer működik a hiteles fordítások területén.

Magyarországon hiteles fordítás készítésére az OFFI (Országos Fordító-,és Fordításhitelesítő Iroda) rendelkezik jogosultsággal. Ez a rendszer Európában teljesen egyedülálló és az ügyfelek részére sajnos problémákat generálhat, amennyiben például Németországban történő hivatalos felhasználásra szeretné dokumentumait lefordíttatni, mivel itt kizárólag a tartományi bíróságok által felesketett szakfordítók német fordításait fogadják el a hatóságok (lásd a hites fordítások problematikáját!)

Ezen kívül létezik még a közjegyzői és a konzuli hiteles fordítás is. A nyelvi jogosultsággal rendelkező közjegyzők is készíthetnek hiteles fordítást, melynek az eredetivel való megegyezését záradékkal tanúsítják. Mindkét esetben fontos azonban tájékozódni arról, hogy a Magyarországon érvényes hivatalos előírások szerinti fordításokat az illetékes külföldi hatóságok elfogadják-e.

Egy másik lehetőség a hivatalos cégbélyegzővel ellátott záradékolt fordítás, amely azonban a cégjegyzékbe bejegyzendő adatok és cégiratok fordításának kivételével nem számít hitelesnek, ennek ellenére sok esetben elfogadják.

Magyarországon tehát Németországgal ellentétben nincsen egységes jogi szabályozás a hiteles fordítások rendszerére vonatkozóan.

Németországban hiteles fordítás végzésére csak és kizárólag a tartományi bíróságok által felesketett szakfordítók rendelkeznek, melyek listáját az alábbi linken találhatják meg:

https://www.justiz-dolmetscher.de/Recherche/de/Suchen

A hiteles szakfordítóknak Németországban több szakmai egyesülete is létezik, többek között ilyen a BDÜ vagy pedig az ATICOM.

Látható tehát, hogy a két ország tekintetében igen nagy különbségek vannak a hiteles fordításoknál és ügyfeleinknek mindenképpen javasoljuk, hogy a hiteles német szakfordítások megbízásba adása előtt alaposan tájékozódjanak a hatóságoknál, hogy pontosan milyen típusú szakfordítást fogadnak el. Ezzel ugyanis sok felesleges kiadástól, intézkedéstől és adminisztrációtól kímélhetik meg magukat.

Németországi hiteles fordítói rendszer:

Németországban a hites szakfordítók közszolgálatot teljesítő hivatalos személyeknek minősülnek és a bírósági esküt tesznek. Ez az eskü a GVG 189§ 2. bekezdése alapján a szövetségi állam minden tartományában érvényes. A hites fordítóknak az eskü letétele előtt igazolniuk kell személyes és szakmai alkalmasságukat, illetve a megfelelő szakképzettséget. Az esküt követően a hites szakfordítók jogosultak az egyes tartományokban meghatározott elnevezésüket és az általuk készített hites szakfordításaikat az adott tartományban előírt hitelesítési szöveggel és pecsétjükkel látják el.

Minden fordításnak tartalmaznia kell német nyelven a következő záradékot:

„A (…) tartományban kirendelt és általánosan felesketett ………. (nyelv megadása) nyelvi szakfordító igazolom, hogy

az alábbi, előttem (eredetiben, hiteles másolatban, fénymásolatban, stb.) bemutatott …..nyelven készült dokumentum helyes és hiánytalan.”

Az igazolást rá kell vezetni a fordításra. Az igazolásnak tartalmaznia kell a helyet, a napot, a fordító aláírását és pecsétjét. Ezen kívül utalást kell tenni arra is, ha a dokumentumnak csak egy része került lefordításra. Jelezni kell a lefordított dokumentum sajátosságait, különös tekintettel az olvashatatlan szavakra, módosításokra, kihagyásokra.

A hitelesítési megjegyzés az adott idegen nyelven is megismételhető.

A törvény alapján titoktartási kötelezettség terheli őket a beszélt vagy írott nyelv valósághű és lelkiismeretes célnyelvre történő fordításának tekintetében. A felesketés a Német Szövetségi Köztársaság területén érvényes, és valamennyi tartomány elfogadja a más tartományban felesketett bírósági szakfordító által készített hites fordításokat.

Árkalkuláció a hites fordítások esetében

A hites szakfordítások árait a szakértők, tolmácsok, fordítók javadalmazásáról, valamint a tiszteletbeli bírák, tanúk és harmadik személyek költségtérítéséről szóló [német] törvény (JVEG) rögzíti.

A fordítások díja általában a fordítandó szöveg sorainak száma alapján kerül meghatározásra. Egy sor 55 leütésből (szóközökkel együtt) és minden megkezdett sor felszámításra kerül. A hites szakfordítások JVEG törvényben rögzített árai a következők:

Egyszerűen szerkeszthető dokumentumok esetén:

Egyszerű szövegek: 1,55 Euro/sor

Szakszövegek: 1,85 Euro/sor

Nehezen szerkeszthető dokumentumok, mint például PDF, JPG, papírforma esetén ez az ár egészen 1,85 Euro/sorig is felmehet.

A fenti áraktól azonban saját belátásuk szerint a hites szakfordítók és az irodák is eltérhetnek, de a törvényben rögzített árak a fenti árak.

Irodánk ennél kedvezőbb kondíciókkal készít hites szakfordításokat, ezen kívül online fordítóirodánk németre, angolra és további 32 nyelvre készít minőségi és professzionális szakfordításokat. Konkrét árajánlathoz kérjük, hogy használja a kapcsolatfelvételi űrlapot! A fordítandó dokumentum beérkezését követő rövid időn belül konkrét személyre szabott árajánlatot küldünk ügyfeleink számára.

Felülhitelesítés (Apostille)

Bizonyos esetekben szükség lehet az okiratok felülhitelesítésére is, melyet az 1961. évi hágai egyezmény szabályoz. Amennyiben az okiratot olyan országban kívánják felhasználni, amely aláírta a fent megnevezett egyezményt, ebben az esetben az okiratot Apostille tanúsítvánnyal látják el. Néhány esetben a hiteles fordítás felülhitelesítése is szükséges lehet. Ez azt jelenti, hogy a hiteles fordítás készítőjének aláírásának valódiságát igazolják. Ezt a felülhitelesítést az a bíróság végezheti el, ahol az adott fordítót feleskették.

Milyen esetekben lehet szükség hiteles fordítások készítésére?

Hiteles fordítások készítésére az alábbi dokumentumok esetében lehet szükségük: születési és halotti anyakönyvi kivonatok, szerződések, bírósági iratok, cégkivonatok, bizonyítványok, diplomafordítások, diplomák honosítása német nyelven, pénzügyi kimutatások, házassági anyakönyvi kivonatok, végrendeletek, jogosítványok, erkölcsi bizonyítványok, orvosi szakvélemények és bármely, hivatalos használatra szánt dokumentum vagy közokirat.